Exchange - Sardinia Fine Cotton Dress

Sardinia Fine Cotton Dress - Desert Dunes/Black Stripe
Sardinia Fine Cotton Dress - Teal