XL_26-28 BF Dresses

Misa Dress - Black
Hannah Denim Shirt Dress - Black
Iconic Geneva Dress - Navy
Iconic Long Sleeve V-Neck Geneva Dress - Black
Iconic Geneva Dress - Black
Iconic Geneva V-Neck Dress - Black
Misa Dress - Red
Iconic Geneva Dress - Forest Green
Iconic Geneva V-Neck Dress - Navy
Iconic Long Sleeve V-Neck Geneva Dress - Navy
Iconic Geneva Dress - Berry
Iconic Long Sleeve V-Neck Geneva Dress - Berry
Iconic Geneva V-Neck Dress - Deep Sea